Credit(s) for Africa is een Nederlandse stichting die ondernemende mensen in Afrika wil ondersteunen bij het opzetten van hun onderneming.

De stichting is opgericht na een aantal bezoeken en ontmoetingen in Ghana. We hebben daar niet alleen veel idealisme en ondernemingszin gezien, maar ook de last van beperkte beschikbaarheid van middelen en kennis.

Omdat we geloven dat het belangrijk is om in je eigen levensonderhoud te voorzien, willen we mensen daarin ondersteunen. We verstrekken zonder winstoogmerk microkredieten aan ondernemers. Het liefst aan ondernemers die niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen streven naar verbetering van hun situatie. Sociale ondernemers dus.

We willen samenwerken met mensen en organisaties, die al in Ghana werken, omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de behoeften ter plaatse. Deze mensen adviseren ons bij de vraag of kredietverstrekking een bijdrage levert aan een duurzame economische en sociale ontwikkeling. Zij kunnen ook antwoord geven op de vraag of er ter plaatse voldoende kennis en kunde aanwezig is om van de onderneming een succes te maken. Als dat een probleem is, willen we graag ondersteunen bij het vinden van een oplossing daarvoor.

 ‘Credits’ gaat tenslotte niet alleen over geld, maar ook over aanzien, invloed, vertrouwen en goede naam. Wij willen samenwerken met mensen in Afrika om zo op voet van gelijkheid en op basis van wederzijds vertrouwen te leren van elkaar.

Wij nodigen je van harte uit om te reageren als je vragen hebt of, op welke manier dan ook, een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van mensen in Afrika.

Henk Nieuwenhuijzen en Hennita de Jager

(oprichters Credit(s) for Africa)